Daig ng Maagap ang Masipag: Be A Proactive Hard Worker

Daig ng maagap ang masipag means that proactive individuals, or those who work ahead of time, are better than those who work hard.

Daig ng Maagap ang Masipag: Be A Proactive Hard Worker Read More »